Κόσμος 43 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 213
Συνολικός αριθμός χωριών: 9.164 (43.02 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.468
Χωριά βαρβάρων: 3.696
Χωριά με bonus: 851
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 241 ημέρες
Χρήστες on-line: 1
Αριθμός μηνυμάτων: 50.070 (235.07 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 4.073 (19.12 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.531 (7.19 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.073 (5.04 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 27
Αριθμός παικτών σε φυλές: 158
Συνολικοί πόντοι: 52.800.805 (247.891 ανά παίκτη, 5.762 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.223.256.480
 • 901.406.132
 • 1.375.938.600
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 8,380 εκατ.
 • 6,164 εκατ.
 • 13,260 εκατ.
 • 783.883
 • 6,082 εκατ.
 • 1,226 εκατ.
 • 652.960
 • 70.207
 • 621
 • 2.792
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 39343
 • 28940
 • 62256
 • 3680
 • 28556
 • 5758
 • 3066
 • 330
 • 3
 • 13
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 914
 • 673
 • 1447
 • 86
 • 664
 • 134
 • 71
 • 8
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Night Train
Η νεότερη φυλή: SOLO

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 02:53