Κόσμος 43 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 529
Συνολικός αριθμός χωριών: 8.804 (16.64 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 4.938
Χωριά βαρβάρων: 3.866
Χωριά με bonus: 814
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 186 ημέρες
Χρήστες on-line: 17
Αριθμός μηνυμάτων: 70.948 (134.12 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 9.092 (17.19 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.659 (3.14 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 547 (1.03 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 59
Αριθμός παικτών σε φυλές: 356
Συνολικοί πόντοι: 40.771.082 (77.072 ανά παίκτη, 4.631 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 924.428.346
 • 882.251.180
 • 965.806.399
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 11,908 εκατ.
 • 9,274 εκατ.
 • 11,332 εκατ.
 • 1,033 εκατ.
 • 5,277 εκατ.
 • 1,723 εκατ.
 • 574.936
 • 100.835
 • 991
 • 2.954
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 22511
 • 17531
 • 21422
 • 1952
 • 9975
 • 3257
 • 1087
 • 191
 • 2
 • 6
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1353
 • 1053
 • 1287
 • 117
 • 599
 • 196
 • 65
 • 11
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Πεοκοφτης
Η νεότερη φυλή: mmmm

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 19:56